Đồng thau dạng tròn lỗ

CÔNG TY TNHH SX TM DV

NGHI QUÂN

Vietnamese English
0909 470 880 - 0914 085 322

Đồng thau

Đồng thau dạng tròn lỗ
  • Đồng thau dạng tròn lỗ
  • Đồng thau dạng tròn lỗ

Đồng thau dạng tròn lỗ

Mã SP : TBL, TTRL

Chất liệu : Đồng thau (Brass)

Giá bán : Liên hệ
Hotline: 0909 470 880 - 0914 085 322

Mô tả sản phẩm

- Tiêu chuẩn kĩ thuật (Tiêu chuần kĩ thuật có thể thay đổi theo đơn hàng):

  • JIS: C2700, C2680, C3602, C3603, C3604
  • UNS: C27000, C28000, C36000, C38500, C38000

- Đường kính tròn ngoài: 19-88mm

- Đường kính tròn trong: 9-71mm

- Chiều dài: 1000mm, 2000mm or 3000mm

- Kích thước có thể điều chỉnh theo yêu cầu

- Xuất xứ: Vietnam/Trung Quốc

- Đóng gói theo yêu cầu

- Chứng chỉ CO/CQ cung cấp theo yêu cầu

MÃ HÀNG

LOẠI HÀNG

DẠNG HÀNG

CHI TIẾT HÀNG

KG/M

XUẤT XỨ

19 x 14 TBL

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ

ĐỒNG THAU TRÒN 19 LỖ 14 LY

1.1009625

VIỆT NAM

21 x 15 TBL

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ

ĐỒNG THAU TRÒN 21 LỖ 13 LY

1.44126

VIỆT NAM

22 x 13 TBL

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ

ĐỒNG THAU TRÒN 22 LỖ 13 LY

2.1018375

VIỆT NAM

22 x 14 TBL

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ

ĐỒNG THAU TRÒN 22 LỖ 14 LY

1.92168

VIỆT NAM

23 x 16 TBL

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ

ĐỒNG THAU TRÒN 23 LỖ 16 LY

1.8215925

VIỆT NAM

23.3 x 17 TBL

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ

ĐỒNG THAU TRÒN 23.3 LỖ 17 LY

1.69408103

VIỆT NAM

25 x 10.5 TBL

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ

ĐỒNG THAU TRÒN 25 LỖ 10.5 LY

4.16864438

VIỆT NAM

25 x 16.2 TBL

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ

ĐỒNG THAU TRÒN 25 LỖ 16.2 LY

3.9138216

VIỆT NAM

25 x 19 TBL

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ

ĐỒNG THAU TRÒN 25 LỖ 19 LY

1.76154

VIỆT NAM

26 x 15 TBL

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ

ĐỒNG THAU TRÒN 26 LỖ 15 LY

3.0092975

VIỆT NAM

26 X 19 TBL

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ

ĐỒNG THAU TRÒN 26 LỖ 19 LY

2.1018375

VIỆT NAM

26 x 9 TBL

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ

ĐỒNG THAU TRÒN 26 LỖ 9 LY

3.9701375

VIỆT NAM

27 x 12.5 TBL

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ

ĐỒNG THAU TRÒN 27 LỖ 12.5 LY

4.82254938

VIỆT NAM

30  x 15 TBL

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ

ĐỒNG THAU TRÒN 30 LỖ 15 LY

4.5039375

VIỆT NAM

31 x 17.5 TBL

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ

ĐỒNG THAU TRÒN 31 LỖ 17.5 LY

6.03694438

VIỆT NAM

32 x 23.5 TBL

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ

ĐỒNG THAU TRÒN 32 LỖ 23.5 LY

6.75090188

VIỆT NAM

38 x 28 TBL

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ

ĐỒNG THAU TRÒN 38 LỖ 28 LY

4.40385

VIỆT NAM

39 x 30 TBL

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ

ĐỒNG THAU TRÒN 39 LỖ 30 LY

4.1436225

VIỆT NAM

40 x 15 TBL

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ

ĐỒNG THAU TRÒN 40 LỖ 15 LY

9.1746875

VIỆT NAM

40 x 35 TBL

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ

ĐỒNG THAU TRÒN 40 LỖ 35 LY

2.5021875

VIỆT NAM

41.5 x 15 TBL

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ

ĐỒNG THAU TRÒN 41.5 LỖ 15 LY

9.99040063

VIỆT NAM

43 x 20 TBL

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ

ĐỒNG THAU TRÒN 43 LỖ 20 LY

9.6684525

VIỆT NAM

47 x 41 TBL

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ

ĐỒNG THAU TRÒN 47 LỖ 41 LY

3.52308

VIỆT NAM

50 x 25 TBL

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ

ĐỒNG THAU TRÒN 50 LỖ 25 LY

12.5109375

VIỆT NAM

50 x 37 TBL

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ

ĐỒNG THAU TRÒN 50 LỖ 37 LY

7.5465975

VIỆT NAM

51.8 x 37.5 TBL

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ

ĐỒNG THAU TRÒN 51.8 LỖ 37.5 LY

17.5285908

VIỆT NAM

57.2 x 51.2 TBL

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ

ĐỒNG THAU TRÒN 57.2 LỖ 51.2 LY

21.821744

VIỆT NAM

59 x 53 TBL

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ

ĐỒNG THAU TRÒN 59 LỖ 53 LY

4.48392

VIỆT NAM

60 x 23 TBL

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ

ĐỒNG THAU TRÒN 60 LỖ 23 LY

20.4912475

VIỆT NAM

66 x 58 TBL

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ

ĐỒNG THAU TRÒN 66 LỖ 58 LY

6.61912

VIỆT NAM

75 x 57 TBL

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ

ĐỒNG THAU TRÒN 75 LỖ 57 LY

15.85386

VIỆT NAM

88 x 71 TBL

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ

ĐỒNG THAU TRÒN 88 LỖ 71 LY

18.0357675

VIỆT NAM

TTRL 10 X 0.8 X 3000

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ 10 DÀY 0.8L X 3M

 

TRUNG QUỐC

TTRL 10 X 1 X 3000

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ 10 DÀY 1L X 3M

 

TRUNG QUỐC

TTRL 12 X 1 X 3000

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ 12 DÀY 1L X 3M

 

TRUNG QUỐC

TTRL 14 X 1 X 3000

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ 14 DÀY 1L

 

TRUNG QUỐC

TTRL 15 X 1 X 3000

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ 15 DÀY 1L

 

TRUNG QUỐC

TTRL 16 X 0.8 X 3000

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ 16 DÀY 8D

 

TRUNG QUỐC

TTRL 16 X 1 X 3000

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ 16 DÀY 1L

 

TRUNG QUỐC

TTRL 19 X 1 X 3000

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ 19 DÀY 1L

 

TRUNG QUỐC

TTRL 20 X 0.5 X 3000

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ 20 DÀY 5D

 

TRUNG QUỐC

TTRL 20 X 1 X 3000

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ 20 DÀY 1L

 

TRUNG QUỐC

TTRL 22 X 0.5 X 3000

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ 22 DÀY 5D

 

TRUNG QUỐC

TTRL 22 X 0.6 X 3000

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ 22 DÀY 6D

 

TRUNG QUỐC

TTRL 22 X 1 X 3000

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ 22 DÀY 1L

 

TRUNG QUỐC

TTRL 24 X 0.6 X 3000

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ 24 DÀY 6D

 

TRUNG QUỐC

TTRL 25 X 0.5 X 3000

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ 25 DÀY 5D

 

TRUNG QUỐC

TTRL 25 X 0.6 X 3000

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ 25 DÀY 6D

 

TRUNG QUỐC

TTRL 25 X 1 X 3000

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ 25 DÀY 1L

 

TRUNG QUỐC

TTRL 28 X 1 X 3000

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ 28 DÀY 1L

 

TRUNG QUỐC

TTRL 30 X 1 X 3000

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ 30 DÀY 1L

 

TRUNG QUỐC

TTRL 30 X 1.5 X 3000

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ 30 DÀY 1.5L

 

TRUNG QUỐC

TTRL 32 X 1 X 3000

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ 32 DÀY 1L

 

TRUNG QUỐC

TTRL 35 X 1.2 X 3000

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ 35 DÀY 1.2L

 

TRUNG QUỐC

TTRL 35 X 1.5 X 3000

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ 35 DÀY 1.5L

 

TRUNG QUỐC

TTRL 35 X 2 X 3000

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ 35 DÀY 2L

 

TRUNG QUỐC

TTRL 38 X 1 X 3000

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ 38 DÀY 1L

 

TRUNG QUỐC

TTRL 40 X 1 X 3000

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ 40 DÀY 1L

 

TRUNG QUỐC

TTRL 40 X 1.5 X 3000

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ 40 DÀY 1.5L

 

TRUNG QUỐC

TTRL 42 X 1.2 X 3000

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ 42 DÀY 1.2L

 

TRUNG QUỐC

TTRL 45 X 1 X 3000

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ 45 DÀY 1L

 

TRUNG QUỐC

TTRL 45 X 2 X 3000

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ 45 DÀY 2L

 

TRUNG QUỐC

TTRL 50 X 1 X 3000

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ 50 DÀY 1L

 

TRUNG QUỐC

TTRL 50 X 1.5 X 3000

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ 50 DÀY 1.5L

 

TRUNG QUỐC

TTRL 50 X 2 X 3000

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ 50 DÀY 2L

 

TRUNG QUỐC

TTRL 57 X 1 X 3000

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ 57 DÀY 1L

 

TRUNG QUỐC

TTRL 6 X 0.8 X 3000

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ 6 DÀY 8D X 3M

 

TRUNG QUỐC

TTRL 60 X 2 X 3000

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ 60 DÀY 2L

 

TRUNG QUỐC

TTRL 63 X 1 X 3000

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ 63 DÀY 1L

 

TRUNG QUỐC

TTRL 65 X 2 X 3000

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ 65 DÀY 2L

 

TRUNG QUỐC

TTRL 70 X 2 X 3000

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ 70 DÀY 2L

 

TRUNG QUỐC

TTRL 8 X 0.8 X 3000

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN LỖ 8 DÀY 8D X 3M

 

TRUNG QUỐC

Tại sao nên chọn Nghi Quân ?

CHẤT LƯỢNG HÀNG BẢO ĐẢM

Nghi Quân đảm bảo khách hàng luôn hài lòng với chất lượng hàng hoá.

HƯỚNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG

Ngoài chất lượng hàng hoá, chế độ chăm sóc khách hàng là ưu tiên của chúng tôi.

ĐẠO ĐỨC KINH DOANH LÀ CỐT LÕI

Đây là nền tảng để Nghi Quân tồn tại và phát triển.

CTY TNHH SX-TM-DV NGHI QUÂN

Địa Chỉ Công ty: 158 Văn Thân, Phường 8, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn Phòng Bán Hàng: 139A Văn Thân, Phường 8, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

Nhà máy sản xuất: F4-F5-F23, Đường số 6, Khu Tiểu Thủ, Khu công nghiệp Lê Minh Xuân, Xã Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh, TP.HCM

Điện thoại: (+84) 909 470 880; (+84) 914 085 322

Website: www.nghiquan.com

Đăng ký nhận bản tin
216693 Online : 1
© Copyright 2020 NGHI QUÂN - Designed by Viet Wave