Thau da đen dạng tròn lỗ

CÔNG TY TNHH SX TM DV

NGHI QUÂN

Vietnamese English
0909 470 880 - 0914 085 322

Đồng thau

Thau da đen dạng tròn lỗ
  • Thau da đen dạng tròn lỗ
  • Thau da đen dạng tròn lỗ
  • Thau da đen dạng tròn lỗ

Thau da đen dạng tròn lỗ

Mã SP : DTL

Chất liệu : Đồng thau (Brass)

Giá bán : Liên hệ
Hotline: 0909 470 880 - 0914 085 322

Mô tả sản phẩm

- Tiêu chuẩn kĩ thuật (Tiêu chuần kĩ thuật có thể thay đổi theo đơn hàng):

  • JIS: C2700, C2680, C3602, C3603, C3604
  • UNS: C27000, C28000, C36000, C38500, C38000

- Đồng chưa xử lý bề mặt

- Đường kính tròn ngoài: 16-95mm

- Đường kính tròn trong: 7-60mm

- Chiều dài: 1000mm, 2000mm or 3000mm

- Kích thước có thể điều chỉnh theo yêu cầu

- Xuất xứ: Vietnam

- Đóng gói theo yêu cầu

- Chứng chỉ CO/CQ cung cấp theo yêu cầu

MÃ HÀNG

LOẠI HÀNG

DẠNG HÀNG

CHI TIẾT HÀNG

KG/M

16 x 8 DTL

ĐỒNG THAU

THAU DA ĐEN DẠNG TRÒN LỖ

THAU DA ĐEN TRÒN 16 LỖ 8 LY

1.28112

17 x 8 DTL

ĐỒNG THAU

THAU DA ĐEN DẠNG TRÒN LỖ

THAU DA ĐEN TRÒN 17 LỖ 8 LY

1.5013125

18.9 x 7.8 DTL

ĐỒNG THAU

THAU DA ĐEN DẠNG TRÒN LỖ

THAU DA ĐEN TRÒN 18.9 LỖ 7.8 LY

1.97752883

19 x 8 DTL

ĐỒNG THAU

THAU DA ĐEN DẠNG TRÒN LỖ

THAU DA ĐEN TRÒN 19 LỖ 8 LY

1.9817325

20 x 10 DTL

ĐỒNG THAU

THAU DA ĐEN DẠNG TRÒN LỖ

THAU DA ĐEN TRÒN 20 LỖ 10 LY

2.00175

21 x 15 DTL

ĐỒNG THAU

THAU DA ĐEN DẠNG TRÒN LỖ

THAU DA ĐEN TRÒN 21 LỖ 15 LY

1.44126

21 x 16 DTL

ĐỒNG THAU

THAU DA ĐEN DẠNG TRÒN LỖ

THAU DA ĐEN TRÒN 21 LỖ 16 LY

1.2344125

21 x 9.5 DTL

ĐỒNG THAU

THAU DA ĐEN DẠNG TRÒN LỖ

THAU DA ĐEN TRÒN 21 LỖ 9.5 LY

2.34037938

22 x 13 DTL

ĐỒNG THAU

THAU DA ĐEN DẠNG TRÒN LỖ

THAU DA ĐEN TRÒN 22 LỖ 13 LY

2.1018375

22 x 16 DTL

ĐỒNG THAU

THAU DA ĐEN DẠNG TRÒN LỖ

THAU DA ĐEN TRÒN 22 LỖ 16 LY

1.52133

23 x 15.5 DTL

ĐỒNG THAU

THAU DA ĐEN DẠNG TRÒN LỖ

THAU DA ĐEN TRÒN 23 LỖ 15.5 LY

1.92668438

23 x 17 DTL

ĐỒNG THAU

THAU DA ĐEN DẠNG TRÒN LỖ

THAU DA ĐEN TRÒN 23 LỖ 17 LY

1.6014

24 x 14.5 DTL

ĐỒNG THAU

THAU DA ĐEN DẠNG TRÒN LỖ

THAU DA ĐEN TRÒN 24 LỖ 14.5 LY

2.44046688

24 x 15 DTL

ĐỒNG THAU

THAU DA ĐEN DẠNG TRÒN LỖ

THAU DA ĐEN TRÒN 24 LỖ 15 LY

2.3420475

24 x 16 DTL

ĐỒNG THAU

THAU DA ĐEN DẠNG TRÒN LỖ

THAU DA ĐEN TRÒN 24 LỖ 16 LY

2.1352

24 x 16.5 DTL

ĐỒNG THAU

THAU DA ĐEN DẠNG TRÒN LỖ

THAU DA ĐEN TRÒN 24 LỖ 16.5 LY

2.02677188

24 x 17 DTL

ĐỒNG THAU

THAU DA ĐEN DẠNG TRÒN LỖ

THAU DA ĐEN TRÒN 24 LỖ 17 LY

1.9150075

24 x 17.5 DTL

ĐỒNG THAU

THAU DA ĐEN DẠNG TRÒN LỖ

THAU DA ĐEN TRÒN 24 LỖ 17.5 LY

1.79990688

25 x 16.2 DTL

ĐỒNG THAU

THAU DA ĐEN DẠNG TRÒN LỖ

THAU DA ĐEN TRÒN 25 LỖ 16.2 LY

2.4191816

25 x 17 DTL

ĐỒNG THAU

THAU DA ĐEN DẠNG TRÒN LỖ

THAU DA ĐEN TRÒN 25 LỖ 17 LY

2.24196

25 x 8 DTL

ĐỒNG THAU

THAU DA ĐEN DẠNG TRÒN LỖ

THAU DA ĐEN TRÒN 25 LỖ 815 LY

3.7432725

26.5 x 13 DTL

ĐỒNG THAU

THAU DA ĐEN DẠNG TRÒN LỖ

THAU DA ĐEN TRÒN 26.5 LỖ 13 LY

3.55811063

26.5 x 19 DTL

ĐỒNG THAU

THAU DA ĐEN DẠNG TRÒN LỖ

THAU DA ĐEN TRÒN 26.5 LỖ 19 LY

2.27699063

27 x 15 DTL

ĐỒNG THAU

THAU DA ĐEN DẠNG TRÒN LỖ

THAU DA ĐEN TRÒN 27 LỖ 15 LY

3.36294

29 x 17 DTL

ĐỒNG THAU

THAU DA ĐEN DẠNG TRÒN LỖ

THAU DA ĐEN TRÒN 29 LỖ 17 LY

3.68322

29 x 19 DTL

ĐỒNG THAU

THAU DA ĐEN DẠNG TRÒN LỖ

THAU DA ĐEN TRÒN 29 LỖ 19 LY

3.2028

29 x 20 DTL

ĐỒNG THAU

THAU DA ĐEN DẠNG TRÒN LỖ

THAU DA ĐEN TRÒN 29 LỖ 20 LY

2.9425725

30 x 15 DTL

ĐỒNG THAU

THAU DA ĐEN DẠNG TRÒN LỖ

THAU DA ĐEN TRÒN 30 LỖ 15 LY

4.5039375

30 x 16 DTL

ĐỒNG THAU

THAU DA ĐEN DẠNG TRÒN LỖ

THAU DA ĐEN TRÒN 30 LỖ 16 LY

4.29709

30 x 17 DTL

ĐỒNG THAU

THAU DA ĐEN DẠNG TRÒN LỖ

THAU DA ĐEN TRÒN 30 LỖ 17 LY

4.0768975

30 x 21 DTL

ĐỒNG THAU

THAU DA ĐEN DẠNG TRÒN LỖ

THAU DA ĐEN TRÒN 30 LỖ 21 LY

3.0626775

31 x 17 DTL

ĐỒNG THAU

THAU DA ĐEN DẠNG TRÒN LỖ

THAU DA ĐEN TRÒN 31 LỖ 17 LY

4.48392

32 x 19 DTL

ĐỒNG THAU

THAU DA ĐEN DẠNG TRÒN LỖ

THAU DA ĐEN TRÒN 32 LỖ 19 LY

4.4238675

35 x 17 DTL

ĐỒNG THAU

THAU DA ĐEN DẠNG TRÒN LỖ

THAU DA ĐEN TRÒN 35 LỖ 17 LY

6.24546

35 x 25 DTL

ĐỒNG THAU

THAU DA ĐEN DẠNG TRÒN LỖ

THAU DA ĐEN TRÒN 35 LỖ 25 LY

4.0035

40 x 25 DTL

ĐỒNG THAU

THAU DA ĐEN DẠNG TRÒN LỖ

THAU DA ĐEN TRÒN 40 LỖ 25 LY

6.5056875

43 X 39 DTL

ĐỒNG THAU

THAU DA ĐEN DẠNG TRÒN LỖ

THAU DA ĐEN TRÒN 43 LỖ 39 LY

2.18858

45 x 23 DTL

ĐỒNG THAU

THAU DA ĐEN DẠNG TRÒN LỖ

THAU DA ĐEN TRÒN 45 LỖ 23 LY

9.98206

45 X 24.5 DTL

ĐỒNG THAU

THAU DA ĐEN DẠNG TRÒN LỖ

THAU DA ĐEN TRÒN 45 LỖ 24.5 LY

9.50664438

45 x 25 DTL

ĐỒNG THAU

THAU DA ĐEN DẠNG TRÒN LỖ

THAU DA ĐEN TRÒN 45 LỖ 25 LY

9.3415

48 x 30 DTL

ĐỒNG THAU

THAU DA ĐEN DẠNG TRÒN LỖ

THAU DA ĐEN TRÒN 48 LỖ 30 LY

9.36819

55 x 37 DTL

ĐỒNG THAU

THAU DA ĐEN DẠNG TRÒN LỖ

THAU DA ĐEN TRÒN 55 LỖ 37 LY

11.04966

60 x 43 DTL

ĐỒNG THAU

THAU DA ĐEN DẠNG TRÒN LỖ

THAU DA ĐEN TRÒN 60 LỖ 43 LY

11.6835475

77 x 57 DTL

ĐỒNG THAU

THAU DA ĐEN DẠNG TRÒN LỖ

THAU DA ĐEN TRÒN 77 LỖ 57 LY

17.8823

85 x 67 DTL

ĐỒNG THAU

THAU DA ĐEN DẠNG TRÒN LỖ

THAU DA ĐEN TRÒN 85 LỖ 67 LY

18.25596

95 x 60 DTL

ĐỒNG THAU

THAU DA ĐEN DẠNG TRÒN LỖ

THAU DA ĐEN TRÒN 95 LỖ 60 LY

36.1983125

17 x 9 DTL

ĐỒNG THAU

THAU DA ĐEN DẠNG TRÒN LỖ

THAU DA ĐEN TRÒN17 LỖ 9 LY

1.38788

Tại sao nên chọn Nghi Quân ?

CHẤT LƯỢNG HÀNG BẢO ĐẢM

Nghi Quân đảm bảo khách hàng luôn hài lòng với chất lượng hàng hoá.

HƯỚNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG

Ngoài chất lượng hàng hoá, chế độ chăm sóc khách hàng là ưu tiên của chúng tôi.

ĐẠO ĐỨC KINH DOANH LÀ CỐT LÕI

Đây là nền tảng để Nghi Quân tồn tại và phát triển.

CTY TNHH SX-TM-DV NGHI QUÂN

Địa Chỉ Công ty: 158 Văn Thân, Phường 8, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn Phòng Bán Hàng: 139A Văn Thân, Phường 8, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

Nhà máy sản xuất: F4-F5-F23, Đường số 6, Khu Tiểu Thủ, Khu công nghiệp Lê Minh Xuân, Xã Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh, TP.HCM

Điện thoại: (+84) 909 470 880; (+84) 914 085 322

Website: www.nghiquan.com

Đăng ký nhận bản tin
214110 Online : 2
© Copyright 2020 NGHI QUÂN - Designed by Viet Wave