Đồng thau dạng tròn

CÔNG TY TNHH SX TM DV

NGHI QUÂN

Vietnamese English
0909 470 880 - 0914 085 322

Đồng thau

Đồng thau dạng tròn
  • Đồng thau dạng tròn
  • Đồng thau dạng tròn
  • Đồng thau dạng tròn
  • Đồng thau dạng tròn
  • Đồng thau dạng tròn

Đồng thau dạng tròn

Mã SP : TB

Chất liệu : Đồng thau (Brass)

Giá bán : Liên hệ
Hotline: 0909 470 880 - 0914 085 322

Mô tả sản phẩm

- Tiêu chuẩn kĩ thuật (Tiêu chuần kĩ thuật có thể thay đổi theo đơn hàng):

  • JIS: C2700, C2680, C3602, C3603, C3604
  • UNS: C27000, C28000, C36000, C38500, C38000

- Đường kính tròn: 3-300mm

- Chiều dài: 1000mm, 2000mm or 3000mm

- Kích thước có thể điều chỉnh theo yêu cầu

- Xuất xứ: Vietnam/Taiwan

- Đóng gói theo yêu cầu

- Chứng chỉ CO/CQ cung cấp theo yêu cầu

MÃ HÀNG

LOẠI HÀNG

DẠNG HÀNG

CHI TIẾT HÀNG

KG/M

10 TB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN

ĐỒNG THAU TRÒN 10 LY

0.66725

10.5 TB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN

ĐỒNG THAU TRÒN 10.5 LY

0.73564313

100 TB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN

ĐỒNG THAU TRÒN 100 LY

66.725

11 TB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN

ĐỒNG THAU TRÒN 11 LY

0.8073725

11.5 TB 3604

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN

ĐỒNG THAU TRÒN 11.5 LY

0.88243813

110 TB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN

ĐỒNG THAU TRÒN 110 LY

80.73725

12 TB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN

ĐỒNG THAU TRÒN 12 LY

0.96084

12.5 TB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN

ĐỒNG THAU TRÒN 12.5 LY

1.04257813

120 TB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN

ĐỒNG THAU TRÒN 120 LY

96.084

13 TB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN

ĐỒNG THAU TRÒN 13 LY

1.1276525

13.5 TB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN

ĐỒNG THAU TRÒN 13.5 LY

1.21606313

130 TB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN

ĐỒNG THAU TRÒN 130 LY

112.76525

14 TB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN

ĐỒNG THAU TRÒN 14 LY

1.30781

140 TB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN

ĐỒNG THAU TRÒN 140 LY

130.781

15 TB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN

ĐỒNG THAU TRÒN 15 LY

1.5013125

15.6 TB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN

ĐỒNG THAU TRÒN 15.6 LY

1.6238196

150 TB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN

ĐỒNG THAU TRÒN 150 LY

150.13125

16 TB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN

ĐỒNG THAU TRÒN 16 LY

1.70816

160 TB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN

ĐỒNG THAU TRÒN 160 LY

170.816

17 TB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN

ĐỒNG THAU TRÒN 17 LY

1.9283525

18 TB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN

ĐỒNG THAU TRÒN 18 LY

2.16189

18.5 TB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN

ĐỒNG THAU TRÒN 18.5 LY

2.28366313

18.8 TB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN

ĐỒNG THAU TRÒN 18.8 LY

2.3583284

180 TB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN

ĐỒNG THAU TRÒN 180 LY

216.189

19 TB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN

ĐỒNG THAU TRÒN 19 LY

2.4087725

19.5 TB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN

ĐỒNG THAU TRÒN 19.5 LY

2.53721813

2.7 TB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN

ĐỒNG THAU TRÒN 2.7 LY

0.04864253

20 TB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN

ĐỒNG THAU TRÒN 20 LY

2.669

200 TB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN

ĐỒNG THAU TRÒN 200 LY

266.9

21 TB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN

ĐỒNG THAU TRÒN 21 LY

2.9425725

22 TB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN

ĐỒNG THAU TRÒN 22 LY

3.22949

23 TB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN

ĐỒNG THAU TRÒN 23 LY

3.5297525

24 TB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN

ĐỒNG THAU TRÒN 24 LY

3.84336

25 TB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN

ĐỒNG THAU TRÒN 25 LY

4.1703125

250 TB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN

ĐỒNG THAU TRÒN 250 LY

417.03125

26 TB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN

ĐỒNG THAU TRÒN 26 LY

4.51061

27 TB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN

ĐỒNG THAU TRÒN 27 LY

4.8642525

28 TB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN

ĐỒNG THAU TRÒN 28 LY

5.23124

29 TB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN

ĐỒNG THAU TRÒN 29 LY

5.6115725

3.2 TB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN

ĐỒNG THAU TRÒN 3.2 LY

0.0683264

3.6 TB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN

ĐỒNG THAU TRÒN 3.6 LY

0.0864756

3.7 TB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN

ĐỒNG THAU TRÒN 3.7 LY

0.09134653

3.8 TB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN

ĐỒNG THAU TRÒN 3.8 LY

0.0963509

30 TB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN

ĐỒNG THAU TRÒN 30 LY

6.00525

300 TB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN

ĐỒNG THAU TRÒN 300 LY

600.525

32 TB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN

ĐỒNG THAU TRÒN 32 LY

6.83264

33 TB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN

ĐỒNG THAU TRÒN 33 LY

7.2663525

35 TB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN

ĐỒNG THAU TRÒN 35 LY

8.1738125

36 TB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN

ĐỒNG THAU TRÒN 36 LY

8.64756

38 TB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN

ĐỒNG THAU TRÒN 38 LY

9.63509

4 TB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN

ĐỒNG THAU TRÒN 4 LY

0.10676

4.4 TB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN

ĐỒNG THAU TRÒN 4.4 LY

0.1291796

4.5 TB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN

ĐỒNG THAU TRÒN 4.5 LY

0.13511813

4.73 TB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN

ĐỒNG THAU TRÒN 4.73 LY

0.14928318

4.8 TB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN

ĐỒNG THAU TRÒN 4.8 LY

0.1537344

40 TB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN

ĐỒNG THAU TRÒN 40 LY

10.676

42 TB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN

ĐỒNG THAU TRÒN 42 LY

11.77029

43 TB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN

ĐỒNG THAU TRÒN 43 LY

12.3374525

44 TB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN

ĐỒNG THAU TRÒN 44 LY

12.91796

45 TB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN

ĐỒNG THAU TRÒN 45 LY

13.5118125

47 TB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN

ĐỒNG THAU TRÒN 47 LY

14.7395525

49 TB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN

ĐỒNG THAU TRÒN 49 LY

16.0206725

5 TB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN

ĐỒNG THAU TRÒN 5 LY

0.1668125

5.2 TB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN

ĐỒNG THAU TRÒN 5.2 LY

0.1804244

5.5 TB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN

ĐỒNG THAU TRÒN 5.5 2.7 LY

0.20184313

5.8 TB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN

ĐỒNG THAU TRÒN 5.8 LY

0.2244629

50 TB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN

ĐỒNG THAU TRÒN 50 LY

16.68125

52 TB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN

ĐỒNG THAU TRÒN 52 LY

18.04244

55 TB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN

ĐỒNG THAU TRÒN 55 LY

20.1843125

6 TB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN

ĐỒNG THAU TRÒN 6 LY

0.24021

6.3 TB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN

ĐỒNG THAU TRÒN 6.3 LY

0.26483153

6.5 TB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN

ĐỒNG THAU TRÒN 6.5 LY

0.28191313

6.75 TB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN

ĐỒNG THAU TRÒN 6.75 LY

0.30401578

60 TB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN

ĐỒNG THAU TRÒN 60 LY

24.021

64 TB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN

ĐỒNG THAU TRÒN 64 LY

27.33056

65 TB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN

ĐỒNG THAU TRÒN 65 LY

28.1913125

7 TB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN

ĐỒNG THAU TRÒN 7 LY

0.3269525

7.5 TB 3604

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN

ĐỒNG THAU TRÒN 7.5 LY

0.37532813

7.7 TB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN

ĐỒNG THAU TRÒN 7.7 LY

0.39561253

7.8 TB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN

ĐỒNG THAU TRÒN 7.8 LY

0.4059549

70 TB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN

ĐỒNG THAU TRÒN 70 LY

32.69525

75 TB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN

ĐỒNG THAU TRÒN 75 LY

37.5328125

8 TB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN

ĐỒNG THAU TRÒN 8 LY

0.42704

8.45 TB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN

ĐỒNG THAU TRÒN 8.45 LY

0.47643318

8.75 TB 3604

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN

ĐỒNG THAU TRÒN 8.75 LY

0.51086328

80 TB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN

ĐỒNG THAU TRÒN 80 LY

42.704

85 TB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN

ĐỒNG THAU TRÒN 85 LY

48.2088125

9 TB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN

ĐỒNG THAU TRÒN 9 LY

0.5404725

9.5 TB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN

ĐỒNG THAU TRÒN 9.5 LY

0.60219313

90 TB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG TRÒN

ĐỒNG THAU TRÒN 90 LY

54.04725

Tại sao nên chọn Nghi Quân ?

CHẤT LƯỢNG HÀNG BẢO ĐẢM

Nghi Quân đảm bảo khách hàng luôn hài lòng với chất lượng hàng hoá.

HƯỚNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG

Ngoài chất lượng hàng hoá, chế độ chăm sóc khách hàng là ưu tiên của chúng tôi.

ĐẠO ĐỨC KINH DOANH LÀ CỐT LÕI

Đây là nền tảng để Nghi Quân tồn tại và phát triển.

CTY TNHH SX-TM-DV NGHI QUÂN

Địa Chỉ Công ty: 158 Văn Thân, Phường 8, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn Phòng Bán Hàng: 139A Văn Thân, Phường 8, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

Nhà máy sản xuất: F4-F5-F23, Đường số 6, Khu Tiểu Thủ, Khu công nghiệp Lê Minh Xuân, Xã Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh, TP.HCM

Điện thoại: (+84) 909 470 880; (+84) 914 085 322

Website: www.nghiquan.com

Đăng ký nhận bản tin
209157 Online : 3
© Copyright 2020 NGHI QUÂN - Designed by Viet Wave