Đồng thau dạng chữ nhật

CÔNG TY TNHH SX TM DV

NGHI QUÂN

Vietnamese English
0909 470 880 - 0914 085 322

Đồng thau

Đồng thau dạng chữ nhật
  • Đồng thau dạng chữ nhật
  • Đồng thau dạng chữ nhật
  • Đồng thau dạng chữ nhật
  • Đồng thau dạng chữ nhật

Đồng thau dạng chữ nhật

Mã SP : CNB, NEB

Chất liệu : Đồng thau (Brass)

Giá bán : Liên hệ
Hotline: 0909 470 880 - 0914 085 322

Mô tả sản phẩm

- Tiêu chuẩn kĩ thuật (Tiêu chuần kĩ thuật có thể thay đổi theo đơn hàng):

  • JIS: C2700, C2680, C3602, C3603, C3604
  • UNS: C27000, C28000, C36000, C38500, C38000

- Chiều cao: 2.2-39mm

- Chiều rộng: 4.2-100mm

- Chiều dàis: 1000mm, 2000mm or 3000mm

- Kích thước có thể điều chỉnh theo yêu cầu

- Xuất xứ: Vietnam/Taiwan

- Đóng gói theo yêu cầu

- Chứng chỉ CO/CQ cung cấp theo yêu cầu

MÃ HÀNG

LOẠI HÀNG

DẠNG HÀNG

CHI TIẾT HÀNG

KG/M

10 x 11 CNB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU CHỮ NHẬT 10 X 11 LY

0.935

10 x 12 CNB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU CHỮ NHẬT 10 X 12 LY

1.02

10 x 16 CNB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU CHỮ NHẬT 10 X 16

1.36

11 x 12 CNB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU CHỮ NHẬT 11 X 12 LY

1.122

11 x 13 CNB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU CHỮ NHẬT 11 X 13 LY

1.2155

11 x 14 CNB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU CHỮ NHẬT 11 X 14 LY

1.309

13 x 14 CNB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU CHỮ NHẬT 13 X 14 LY

1.547

10 X 14 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 10 X 14 LY

1.19

10 X 16 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 10 X 16 LY

1.36

10 X 20 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 10 X 20 LY

1.7

10 X 25 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 10 X 25 LY

2.125

10 X 30 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 10 X 30 LY

2.55

10 X 35 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 10 X 35MM

2.975

10 X 38 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 10 X 38 LY

3.23

10 X 40 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 10 X 40 LY

3.4

10 X 50 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 10 X 50 LY

4.25

10 X 55 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 10 X 55 LY

4.675

10 X 60 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 10 X 60 LY

5.1

10 X 64 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 10 X 64 LY

5.44

10 X 65 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 10 X 65 LY

5.525

10 X 75 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 10 X 75 LY

6.375

10 X 80 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 10 X 80 LY

6.8

11.5 X 27 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 11.5 X 27 LY

2.63925

12 X 14 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 12 X 14 LY

1.428

12 X 20 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 12 X 20 LY

2.04

12 X 28 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 12 X 28 LY

2.856

12 X 34 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 12 X 34 LY

3.468

12 X 38 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 12 X 38 LY

3.876

12 X 40 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 12 X 40 LY

4.08

12 X 48 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 12 X 48 LY

4.896

13 X 30 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 13 X 30 LY

3.315

13.5 X 20 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 13.5 X 20 LY

2.295

13.5 X 55 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 13.5 X 55 LY

6.31125

14 X 20 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 14 X 20 LY

2.38

14 X 27 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 14 X 27 LY

3.213

14 X 50 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 14 X 50 LY

5.95

14.5 X 16 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 14.5 X 16 LY

1.972

15 X 17 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 15 X 17 LY

2.1675

15 X 20 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 15 X 20 LY

2.55

15 X 30 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 15 X 30 LY

3.825

15 X 40 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 15 X 40 LY

5.1

15 X 50 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 15 X 50 LY

6.375

16 X 60 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 16 X 60 LY

8.16

18 X 50 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 18 X 50 LY

7.65

19 X 38 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 19 X 38 LY

6.137

2.2 X 4.2 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 2.2 X 4.2 LY

0.07854

20 X 30 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 20 X 30 LY

5.1

22 X 30 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 22 X 30 LY

5.61

22 X 42 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 22 X 42 LY

7.854

22 X 52 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 22 X 52 LY

9.724

22 X 62 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 22 X 62 LY

11.594

25 X 100 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 25 X 100 LY

21.25

25 X 40 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 25 X 40 LY

8.5

25 X 50 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 25 X 50 LY

10.625

26 X 15 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 26 X 15 LY

3.315

3 X 32 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 3 X 32 LY

0.816

3 X 5 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 3 X 5 LY

0.1275

3 X 60 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 3 X 60 LY

1.53

30 X 14 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 30 X 14 LY

3.57

30 X 35 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 30 X 35 LY

8.925

39 X 14 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 39 X 14 LY

4.641

4 X 10 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 4 X 10 LY

0.34

4 X 12 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 4 X 12 LY

0.408

4 X 15 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 4 X 15 LY

0.51

4 X 19 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 4 X 19 LY

0.646

4 X 20 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 4 X 20LY

0.68

4 X 22 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 4 X 22 LY

0.748

4 X 25 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 4 X 25 LY

0.85

4 X 30 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 4 X 30 LY

1.02

4 X 32 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 4 X 32 LY

1.088

4 X 40 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 4 X 40 LY

1.36

4 X 41 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 4 X 41 LY

1.394

4 X 6 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 4 X 6 LY

0.204

4 X 6.5 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 4 X 6.5 LY

0.221

4 X 60 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 4 X 60 LY

2.04

4.3 X 22 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 4.3 X 22 LY

0.8041

4.5 X 22 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 4.5 X 22 LY

0.8415

4.5 X 40 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 4.5 X 40 LY

1.53

4.7 X 21 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 4.7 X 21 LY

0.83895

4.7 X 25 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 4.7 X 25 LY

0.99875

44 X 52 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 44 X 52 LY

19.448

5 X 10 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 5 X 10 LY

0.425

5 X 12 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 5 X 12 LY

0.51

5 X 15 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 5 X 15 LY

0.6375

5 X 16 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 5 X 16 LY

0.68

5 X 20 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 5 X 20 LY

0.85

5 X 22 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 5 X 22 LY

0.935

5 X 22.5 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 5 X 22.5 LY

0.95625

5 X 25 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 5 X 25 LY

1.0625

5 X 30 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 5 X 30 LY

1.275

5 X 32 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 5 X 32 LY

1.36

5 X 38 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 5 X 38 LY

1.615

5 X 50 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 5 X 50 LY

2.125

5 X 56 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 5 X 56 LY

2.38

5 X 60 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 5 X 60 LY

2.55

5.2 X 40 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 5.2 X 40 LY

1.768

6 X 10 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 6 X 10 LY

0.51

6 X 100 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 6 X 100 LY

5.1

6 X 13 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 6 X 13 LY

0.663

6 X 17 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 6 X 17 LY

0.867

6 X 18 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 6 X 18 LY

0.918

6 X 20 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 6 X 20 LY

1.02

6 X 25 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 6 X 25 LY

1.275

6 X 32 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 6 X 32 LY

1.632

6 X 35 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 6 X 35 LY

1.785

6 X 36 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 6 X 36 LY

1.836

6 X 40 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 6 X 40 LY

2.04

6 X 50 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 6 X 50 LY

2.55

6 X 55 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 6 X 55 LY

2.805

6 X 8 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 6 X 8 LY

0.408

6 X 80 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 6 X 80 LY

4.08

6 X 87 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 6 X 87 LY

4.437

6 X 90 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 6 X 90 LY

4.59

6.5 X 41 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 6.5 X 41 LY

2.26525

7 X 40 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 7 X 40 LY

2.38

7 X 60 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 7 X 60 LY

3.57

8 X 10 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 8 X 10 LY

0.68

8 X 12 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 8 X 12 LY

0.816

8 X 13.5 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 8 X 13.5 LY

0.918

8 X 15 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 8 X 15 LY

1.02

8 X 19 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 8 X 19 LY

1.292

8 X 24 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 8 X 24 LY

1.632

8 X 26 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 8 X 26 LY

1.768

8 X 30 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 8 X 30 LY

2.04

8 X 38 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 8 X 38 LY

2.584

8 X 40 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 8 X 40 LY

2.72

8 X 50 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 8 X 50 LY

3.4

8 X 64 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 8 X 64 LY

4.352

8.2 X 18.5 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 8.2 X 18.5 LY

1.28945

8.5 X 103 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 8.5 X 103 LY

7.44175

8.5 X 26.5 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 8.5 X 26.5 LY

1.914625

8.5 X 29.5 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 8.5 X 29.5 LY

2.131375

9 X 14 NEB

ĐỒNG THAU

ĐỒNG THAU DẠNG CHỮ NHẬT

ĐỒNG THAU NẸP 9 X 14 LY

1.071

Tại sao nên chọn Nghi Quân ?

CHẤT LƯỢNG HÀNG BẢO ĐẢM

Nghi Quân đảm bảo khách hàng luôn hài lòng với chất lượng hàng hoá.

HƯỚNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG

Ngoài chất lượng hàng hoá, chế độ chăm sóc khách hàng là ưu tiên của chúng tôi.

ĐẠO ĐỨC KINH DOANH LÀ CỐT LÕI

Đây là nền tảng để Nghi Quân tồn tại và phát triển.

CTY TNHH SX-TM-DV NGHI QUÂN

Địa Chỉ Công ty: 158 Văn Thân, Phường 8, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn Phòng Bán Hàng: 139A Văn Thân, Phường 8, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

Nhà máy sản xuất: F4-F5-F23, Đường số 6, Khu Tiểu Thủ, Khu công nghiệp Lê Minh Xuân, Xã Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh, TP.HCM

Điện thoại: (+84) 909 470 880; (+84) 914 085 322

Website: www.nghiquan.com

Đăng ký nhận bản tin
221423 Online : 2
© Copyright 2020 NGHI QUÂN - Designed by Viet Wave