Nhôm tròn

CÔNG TY TNHH SX TM DV

NGHI QUÂN

Vietnamese English
0909 470 880 - 0914 085 322

Nhôm

Nhôm tròn
  • Nhôm tròn
  • Nhôm tròn
  • Nhôm tròn

Nhôm tròn

Mã SP : NTR

Chất liệu : Nhôm (Aluminium)

Giá bán : Liên hệ
Hotline: 0909 470 880 - 0914 085 322

Mô tả sản phẩm

  • Tiêu chuẩn kĩ thuật: A6061 or A6063
  • Đường kính tròn: 1 – 90mm
  • Chiều dài: 1000mm, 2000mm or 3000mm
  • Kích thước có thể điều chỉnh theo yêu cầu
  • Xuất xứ: Vietnam, China, India or South Korea
  • Đóng gói theo yêu cầu
  • Chứng chỉ CO/CQ cung cấp theo yêu cầu

MÃ HÀNG

LOẠI HÀNG

DẠNG HÀNG

CHI TIẾT HÀNG

NTR 10 X 2500

NHÔM

NHÔM TRÒN

NHÔM TRÒN 10LY X 2.5M

NTR 35 X 3000

NHÔM

NHÔM TRÒN

NHÔM TRÒN 35LY X 3M

NTR 8 X 2500

NHÔM

NHÔM TRÒN

NHÔM TRÒN 8LY X 2M5

NTR 18.8 X 3000

NHÔM

NHÔM TRÒN

NHÔM TRÒN 18.8LY X 3M

NTR 20 X 2000

NHÔM

NHÔM TRÒN

NHÔM TRÒN 20LY X 2M

NTR 20 X 3000

NHÔM

NHÔM TRÒN

NHÔM TRÒN 20LY X 3M

NTR 40 X 2000

NHÔM

NHÔM TRÒN

NHÔM TRÒN 40LY X 2M

NTR 10 X 3000

NHÔM

NHÔM TRÒN

NHÔM TRÒN 10LY X 3M

NTR 11 X 1000

NHÔM

NHÔM TRÒN

NHÔM TRÒN 11LY X 1M

NTR 12 X 3000

NHÔM

NHÔM TRÒN

NHÔM TRÒN 12LY X 3M

NTR 14 X 1000

NHÔM

NHÔM TRÒN

NHÔM TRÒN 14LY X 1M

NTR 15 X 1000

NHÔM

NHÔM TRÒN

NHÔM TRÒN 15LY X 1M

NTR 16 X 3000

NHÔM

NHÔM TRÒN

NHÔM TRÒN 16LY X 3M

NTR 20 X 1000

NHÔM

NHÔM TRÒN

NHÔM TRÒN 20 LY X 1M

NTR 26 X 1000

NHÔM

NHÔM TRÒN

NHÔM TRÒN 26LY X 1M

NTR 28 X 1000

NHÔM

NHÔM TRÒN

NHÔM TRÒN 28LY X 1M

NTR 32 X 3000

NHÔM

NHÔM TRÒN

NHÔM TRÒN 32LY X 3M

NTR 35 X 1000

NHÔM

NHÔM TRÒN

NHÔM TRÒN 35LY X 1M

NTR 50 X 1000

NHÔM

NHÔM TRÒN

NHÔM TRÒN 50LY X 1M

NTR 55 X 1000

NHÔM

NHÔM TRÒN

NHÔM TRÒN 55LY X 1M

NTR 8 X 1000

NHÔM

NHÔM TRÒN

NHÔM TRÒN 8LY X 1M

NTR 9.8 X 1000

NHÔM

NHÔM TRÒN

NHÔM TRÒN 9.8LY X 1M

NTR 10 X 1000

NHÔM

NHÔM TRÒN

NHÔM TRÒN 10LY X 1M

NTR 10 X 4000

NHÔM

NHÔM TRÒN

NHÔM TRÒN 10LY X 4M

NTR 11 X 3000

NHÔM

NHÔM TRÒN

NHÔM TRÒN 11LY X 3M

NTR 12 X 1000

NHÔM

NHÔM TRÒN

NHÔM TRÒN 12LY X 1M

NTR 13 X 1000

NHÔM

NHÔM TRÒN

NHÔM TRÒN 13LY X 1M

NTR 13 X 3000

NHÔM

NHÔM TRÒN

NHÔM TRÒN 13LY X 3M

NTR 14 X 3000

NHÔM

NHÔM TRÒN

NHÔM TRÒN 14LY X 3M

NTR 15 X 3000

NHÔM

NHÔM TRÒN

NHÔM TRÒN 15LY X 3M

NTR 16 X 1000

NHÔM

NHÔM TRÒN

NHÔM TRÒN 16LY X 1M

NTR 17 X 1000

NHÔM

NHÔM TRÒN

NHÔM TRÒN 17LY X 1M

NTR 17 X 2000

NHÔM

NHÔM TRÒN

NHÔM TRÒN 17LY X 2M

NTR 18 X 1000

NHÔM

NHÔM TRÒN

NHÔM TRÒN 18LY X 1M

NTR 18 X 3000

NHÔM

NHÔM TRÒN

NHÔM TRÒN 18LY X 3M

NTR 19 X 1000

NHÔM

NHÔM TRÒN

NHÔM TRÒN 19LY X 1M

NTR 21 X 1000

NHÔM

NHÔM TRÒN

NHÔM TRÒN 21LY X 1M

NTR 22 X 1000

NHÔM

NHÔM TRÒN

NHÔM TRÒN 22LY X 1M

NTR 25 X 1000

NHÔM

NHÔM TRÒN

NHÔM TRÒN 25LY X 1M

NTR 28 X 2000

NHÔM

NHÔM TRÒN

NHÔM TRÒN 28LY X 2M

NTR 3 X 1000

NHÔM

NHÔM TRÒN

NHÔM TRÒN 3LY X 1M

NTR 30 X 1000

NHÔM

NHÔM TRÒN

NHÔM TRÒN 30LY X 1M

NTR 30 X 3000

NHÔM

NHÔM TRÒN

NHÔM TRÒN 30LY X 3M

NTR 32 X 1000

NHÔM

NHÔM TRÒN

NHÔM TRÒN 32LY X 1M

NTR 37 X 1000

NHÔM

NHÔM TRÒN

NHÔM TRÒN 37LY X 1M

NTR 38 X 1000

NHÔM

NHÔM TRÒN

NHÔM TRÒN 38LY X 1M

NTR 4 X 1000

NHÔM

NHÔM TRÒN

NHÔM TRÒN 4 X 1M

NTR 40 X 1000

NHÔM

NHÔM TRÒN

NHÔM TRÒN 40LY X 1M

NTR 45 X 1000

NHÔM

NHÔM TRÒN

NHÔM TRÒN 45LY X 1M

NTR 5 X 1000

NHÔM

NHÔM TRÒN

NHÔM TRÒN 5 X 1M

NTR 5.7 X 3000

NHÔM

NHÔM TRÒN

NHÔM TRÒN 5.7LY X 3M

NTR 6 X 1000

NHÔM

NHÔM TRÒN

NHÔM TRÒN 6LY X 1M

NTR 60 X 1000

NHÔM

NHÔM TRÒN

NHÔM TRÒN 60LY

NTR 65 X 1000

NHÔM

NHÔM TRÒN

NHÔM TRÒN 65LY

NTR 7 X 1000

NHÔM

NHÔM TRÒN

NHÔM TRÒN 7LY X 1M

NTR 70 X 1000

NHÔM

NHÔM TRÒN

NHÔM TRÒN 70LY

NTR 75 X 1000

NHÔM

NHÔM TRÒN

NHÔM TRÒN 75LY

NTR 8 X 3000

NHÔM

NHÔM TRÒN

NHÔM TRÒN 8LY X 3M

NTR 80 X 1000

NHÔM

NHÔM TRÒN

NHÔM TRÒN 80LY

NTR 9 X 3000

NHÔM

NHÔM TRÒN

NHÔM TRÒN 9LY X 3M

NTR 90

NHÔM

NHÔM TRÒN

NHÔM TRÒN 90LY

NTR 10.9 X 3000

NHÔM

NHÔM TRÒN

NHÔM TRÒN 10.9LY X 3M

NTR 100 X 3000

NHÔM

NHÔM TRÒN

NHÔM TRÒN 100LY X 3M

NTR 110 X 2000

NHÔM

NHÔM TRÒN

NHÔM TRÒN 110LY X 2M

NTR 120 X 2000

NHÔM

NHÔM TRÒN

NHÔM TRÒN 120LY X 2M

NTR 150 X 2000

NHÔM

NHÔM TRÒN

NHÔM TRÒN 150LY X 2M

NTR 160 X 2000

NHÔM

NHÔM TRÒN

NHÔM TRÒN 160LY X 2M

NTR 22 X 3000

NHÔM

NHÔM TRÒN

NHÔM TRÒN 22LY X 3M

NTR 28 X 3000

NHÔM

NHÔM TRÒN

NHÔM TRÒN 28LY X 3M

NTR 38 X 3000

NHÔM

NHÔM TRÒN

NHÔM TRÒN 38LY X 3M

NTR 45 X 3000

NHÔM

NHÔM TRÒN

NHÔM TRÒN 45LY X 3M

NTR 50 X 3000

NHÔM

NHÔM TRÒN

NHÔM TRÒN 50LY X 3M

NTR 55 X 3000

NHÔM

NHÔM TRÒN

NHÔM TRÒN 55LY X 3M

NTR 60 X 3000

NHÔM

NHÔM TRÒN

NHÔM TRÒN 60LY X 3M

NTR 65 X 3000

NHÔM

NHÔM TRÒN

NHÔM TRÒN 65LY X 3M

NTR 70 X 3000

NHÔM

NHÔM TRÒN

NHÔM TRÒN 70LY X 3M

NTR 75 X 3000

NHÔM

NHÔM TRÒN

NHÔM TRÒN 75LY X 3M

NTR 80 X 3000

NHÔM

NHÔM TRÒN

NHÔM TRÒN 80LY X 3M

NTR 85 X 3000

NHÔM

NHÔM TRÒN

NHÔM TRÒN 85LY X 3M

NTR 90 X 3000

NHÔM

NHÔM TRÒN

NHÔM TRÒN 90LY X 3M

Tại sao nên chọn Nghi Quân ?

CHẤT LƯỢNG HÀNG BẢO ĐẢM

Nghi Quân đảm bảo khách hàng luôn hài lòng với chất lượng hàng hoá.

HƯỚNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG

Ngoài chất lượng hàng hoá, chế độ chăm sóc khách hàng là ưu tiên của chúng tôi.

ĐẠO ĐỨC KINH DOANH LÀ CỐT LÕI

Đây là nền tảng để Nghi Quân tồn tại và phát triển.

CTY TNHH SX-TM-DV NGHI QUÂN

Địa Chỉ Công ty: 158 Văn Thân, Phường 8, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn Phòng Bán Hàng: 139A Văn Thân, Phường 8, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

Nhà máy sản xuất: F4-F5-F23, Đường số 6, Khu Tiểu Thủ, Khu công nghiệp Lê Minh Xuân, Xã Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh, TP.HCM

Điện thoại: (+84) 909 470 880; (+84) 914 085 322

Website: www.nghiquan.com

Đăng ký nhận bản tin
209142 Online : 3
© Copyright 2020 NGHI QUÂN - Designed by Viet Wave