Đồng đỏ dạng thanh

CÔNG TY TNHH SX TM DV

NGHI QUÂN

Vietnamese English
0909 470 880 - 0914 085 322

Đồng đỏ

Đồng đỏ dạng thanh
  • Đồng đỏ dạng thanh

Đồng đỏ dạng thanh

Mã SP : DTH

Chất liệu : Đồng đỏ (Copper)

Giá bán : Liên hệ
Hotline: 0909 470 880 - 0914 085 322

Mô tả sản phẩm

  • Tiêu chuẩn kĩ thuật: C1100
  • Chiều cao: 3– 90mm
  • Chiều rộng: 10 – 300mm
  • Chiều dài: 1000, 2000, 3000 or 4000mm
  • Xuất xứ: Vietnam
  • Đóng gói theo yêu cầu
  • Chứng chỉ CO/CQ cung cấp theo yêu cầu

MÃ HÀNG

LOẠI HÀNG

DẠNG HÀNG

CHI TIẾT HÀNG

KG/M

DTH 10 X 10 X 2000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 10LY X 10LY X 2M

 

DTH 10 X 10 X 4000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 10LY X 10LY X 4M

 

DTH 10 X 100 X 4000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 10LY X 100LY X 4M

 

DTH 10 X 110 X 4000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 10LY X 110LY X 4M

 

DTH 10 X 120 X 4000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 10LY X 120LY X 4M

 

DTH 10 X 150 X 4000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 10LY X 150LY X 4M

 

DTH 10 X 20 X 4000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 10LY X 20LY X 4M

 

DTH 10 X 25 X 4000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 10LY X 25LY X 4M

 

DTH 10 X 30 X 4000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 10LY X 30LY X 4M

 

DTH 10 X 40 X 4000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 10LY X 40LY X 4M

 

DTH 10 X 50 X 4000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 10LY X 50LY X 4M

 

DTH 10 X 60 X 4000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 10LY X 60LY X 4M

 

DTH 10 X 80 X 4000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 10LY X 80LY X 4M

 

DTH 100 X 100 X 1000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 100LY X 100LY X 1M

 

DTH 100 X 300 X 1000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 100LY X 300LY X 1M

 

DTH 12 X 100 X 4000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 12LY X 100LY X 4M

 

DTH 12 X 12 X 2000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 12LY X 12LY X 2M

 

DTH 12 X 45 X 2000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 12LY X 45LY X 2M

 

DTH 15 X 100 X 2000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 15LY X 100LY X 2M

 

DTH 15 X 100 X 3000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 15LY X 100LY X 3M

 

DTH 15 X 15 X 2000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 15LY X 15LY X 2M

 

DTH 15 X 15 X 3000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 15LY X 15LY X 3M

 

DTH 15 X 150 X 2000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 15LY X 150LY X 2M

 

DTH 15 X 20 X 2000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 15LY X 20LY X 2M

 

DTH 15 X 25 X 2000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 15LY X 25LY X 2M

 

DTH 15 X 30 X 2000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 15LY X 30LY X 2M

 

DTH 15 X 50 X 2000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 15LY X 50LY X 2M

 

DTH 15 X 80 X 2000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 15LY X 80LY X 2M

 

DTH 20 X 100 X 2000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 20LY X 100LY X 2M

 

DTH 20 X 100 X 3000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 20LY X 100LY X 3M

 

DTH 20 X 150 X 2000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 20LY X 150LY X 2M

 

DTH 20 X 150 X 3000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 20LY X 150LY X 3M

 

DTH 20 X 20 X 2000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 20LY X 20LY X 2M

 

DTH 20 X 20 X 3000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 20LY X 20LY X 3M

 

DTH 20 X 200 X 1000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 20LY X 200LY X 1M

 

DTH 20 X 25 X 2000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 20LY X 25LY X 2M

 

DTH 20 X 30 X 2000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 20LY X 30LY X 2M

 

DTH 20 X 30 X 3000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 20LY X 30LY X 3M

 

DTH 20 X 300 X 1000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 20LY X 300LY X 1M

 

DTH 20 X 35 X 2000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 20LY X 35LY X 2M

 

DTH 20 X 40 X 2000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 20LY X 40LY X 2M

 

DTH 20 X 40 X 3000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 20LY X 40LY X 3M

 

DTH 20 X 45 X 2000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 20LY X 45LY X 2M

 

DTH 20 X 50 X 2000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 20LY X 50LY X 2M

 

DTH 20 X 50 X 3100

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 20LY X 50LY X 3.1M

 

DTH 20 X 60 X 2000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 20LY X 60LY X 2M

 

DTH 20 X 80 X 2000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 20LY X 80LY X 2M

 

DTH 25 X 100 X 2000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 25LY X 100LY X 2M

 

DTH 25 X 100 X 3000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 25LY X 100LY X 3M

 

DTH 25 X 120 X 2000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 25LY X 120LY X 2M

 

DTH 25 X 150 X 2000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 25LY X 150LY X 2M

 

DTH 25 X 200 X 1000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 25LY X 200LY X 1M

 

DTH 25 X 25 X 2000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 25LY X 25LY X 2M

 

DTH 25 X 25 X 3000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 25LY X 25LY X 3M

 

DTH 25 X 30 X 2000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 25LY X 30LY X 2M

 

DTH 25 X 30 X 3000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 25LY X 30LY X 3M

 

DTH 25 X 300 X 1000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 25LY X 300LY X 1M

 

DTH 25 X 35 X 2000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 25LY X 35LY X 2M

 

DTH 25 X 40 X 2000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 25LY X 40LY X 2M

 

DTH 25 X 45 X 2000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 25LY X 45LY X 2M

 

DTH 25 X 50 X 2000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 25LY X 50LY X 2M

 

DTH 25 X 60 X 2000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 25LY X 60LY X 2M

 

DTH 25 X 60 X 3100

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 25LY X 60LY X 3.1M

 

DTH 25 X 70 X 2000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 25LY X 70LY X 2M

 

DTH 25 X 80 X 2000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 25LY X 80LY X 2M

 

DTH 3 X 15 X 4000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 3LY X 15LY X 4M

 

DTH 3 X 20 X 4000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 3LY X 20LY X 4M

 

DTH 3 X 25 X 4000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 3LY X 25LY X 4M

 

DTH 3 X 30 X 4000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 3LY X 30LY X 4M

 

DTH 3 X 40 X 4000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 3LY X 40LY X 4M

 

DTH 30 X 100 X 2000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 30LY X 100LY X 2M

 

DTH 30 X 120 X 2000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 30LY X 120LY X 2M

 

DTH 30 X 150 X 2000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 30LY X 150LY X 2M

 

DTH 30 X 200 X 1000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 30LY X 200LY X 1M

 

DTH 30 X 30 X 2000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 30LY X 30LY X 2M

 

DTH 30 X 30 X 3000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 30LY X 30LY X 3M

 

DTH 30 X 300 X 1000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 30LY X 300LY X 1M

 

DTH 30 X 35 X 2000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 30LY X 35LY X 2M

 

DTH 30 X 40 X 2000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 30LY X 40LY X 2M

 

DTH 30 X 45 X 2000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 30LY X 45LY X 2M

 

DTH 30 X 50 X 2000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 30LY X 50LY X 2M

 

DTH 30 X 50 X 3000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 30LY X 50LY X 3M

 

DTH 30 X 60 X 2000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 30LY X 60LY X 2M

 

DTH 30 X 70 X 2000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 30LY X 70LY X 2M

 

DTH 30 X 80 X 2000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 30LY X 80LY X 2M

 

DTH 35 X 100 X 2000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 35LY X 100LY X 2M

 

DTH 35 X 120 X 2000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 35LY X 120LY X 2M

 

DTH 35 X 150 X 2000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 35LY X 150LY X 2M

 

DTH 35 X 200 X 1000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 35LY X 200LY X 1M

 

DTH 35 X 300 X 1000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 35LY X 300LY X 1M

 

DTH 35 X 35 X 2000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 35LY X 35LY X 2M

 

DTH 35 X 35 X 3000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 35LY X 35LY X 3M

 

DTH 35 X 35 X 3100

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 35LY X 35LY X 3.1M

 

DTH 35 X 40 X 2000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 35LY X 40LY X 2M

 

DTH 35 X 45 X 2000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 35LY X 45LY X 2M

 

DTH 35 X 50 X 2000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 35LY X 50LY X 2M

 

DTH 35 X 55 X 2000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 35LY X 55LY X 2M

 

DTH 35 X 60 X 2000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 35LY X 60LY X 2M

 

DTH 35 X 80 X 2000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 35LY X 80LY X 2M

 

DTH 4 X 20 X 4000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 4LY X 20LY X 4M

 

DTH 4 X 25 X 4000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 4LY X 25LY X 4M

 

DTH 4 X 30 X 4000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 4LY X 30LY X 4M

 

DTH 4 X 40 X 4000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 4LY X 40LY X 4M

 

DTH 4 X 40 X 4100

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 4LY X 40LY X 4.1M

 

DTH 4 X 50 X 4000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 4LY X 50LY X 4M

 

DTH 4 X 60 X 4000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 4LY X 60LY X 4M

 

DTH 40 X 100 X 2000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 40LY X 100LY X 2M

 

DTH 40 X 120 X 2000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 40LY X 120LY X 2M

 

DTH 40 X 150 X 2000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 40LY X 150LY X 2M

 

DTH 40 X 200 X 1000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 40LY X 200LY X 1M

 

DTH 40 X 300 X 1000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 40LY X 300LY X 1M

 

DTH 40 X 400 X 2000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 40LY X 40LY X 2M

 

DTH 40 X 45 X 2000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 40LY X 45LY X 2M

 

DTH 40 X 50 X 2000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 40LY X 50LY X 2M

 

DTH 40 X 60 X 2000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 40LY X 60LY X 2M

 

DTH 40 X 60 X 3000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 40LY X 60LY X 3M

 

DTH 40 X 70 X 2000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 40LY X 70LY X 2M

 

DTH 40 X 80 X 2000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 40LY X 80LY X 2M

 

DTH 45 X 100 X 2000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 45LY X 100LY X 2M

 

DTH 45 X 150 X 2000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 45LY X 150LY X 2M

 

DTH 45 X 200 X 1000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 45LY X 200LY X 1M

 

DTH 45 X 300 X 1000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 45LY X 300LY X 1M

 

DTH 45 X 45 X 2000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 45LY X 45LY X 2M

 

DTH 45 X 50 X 2000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 45LY X 50LY X 2M

 

DTH 45 X 60 X 2000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 45LY X 60LY X 2M

 

DTH 45 X 80 X 2000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 45LY X 80LY X 2M

 

DTH 5 X 100 X 4000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 5LY X 100LY X 4M

 

DTH 5 X 15 X 4000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 5LY X 15LY X 4M

 

DTH 5 X 20 X 4000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 5LY X 20LY X 4M

 

DTH 5 X 25 X 4000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 5LY X 25LY X 4M

 

DTH 5 X 30 X 4000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 5LY X 30LY X 4M

 

DTH 5 X 40 X 4000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 5LY X 40LY X 4M

 

DTH 5 X 50 X 4000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 5LY X 50LY X 4M

 

DTH 5 X 60 X 4000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 5LY X 60LY X 4M

 

DTH 5 X 80 X 4000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 5LY X 80LY X 4M

 

DTH 50 X 100 X 1000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 50LY X 100LY X 1M

 

DTH 50 X 120 X 1000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 50LY X 120LY X 1M

 

DTH 50 X 150 X 1000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 50LY X 150LY X 1M

 

DTH 50 X 160 X 1000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 50LY X 160LY X 1M

 

DTH 50 X 200 X 1000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 50LY X 200LY X 1M

 

DTH 50 X 300 X 1000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 50LY X 300LY X 1M

 

DTH 50 X 50 X 2000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 50LY X 50LY X 2M

 

DTH 50 X 50 X 3000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 50LY X 50LY X 3M

 

DTH 50 X 60 X 2000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 50LY X 60LY X 2M

 

DTH 50 X 70 X 2000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 50LY X 70LY X 2M

 

DTH 50 X 80 X 2000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 50LY X 80LY X 2M

 

DTH 50 X 90 X 1000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 50LY X 90LY X 1M

 

DTH 55 X 160 X 1000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 55LY X 160LY X 1M

 

DTH 6 X 100 X 4000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 6LY X 100LY X 4M

 

DTH 6 X 110 X 3000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 6LY X 110LY X 3M

 

DTH 6 X 20 X 4000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 6LY X 20LY X 4M

 

DTH 6 X 25 X 4000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 6LY X 25LY X 4M

 

DTH 6 X 30 X 4000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 6LY X 30LY X 4M

 

DTH 6 X 40 X 4000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 6LY X 40LY X 4M

 

DTH 6 X 50 X 4000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 6LY X 50LY X 4M

 

DTH 6 X 60 X 4000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 6LY X 60LY X 4M

 

DTH 6 X 80 X 4000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 6LY X 80LY X 4M

 

DTH 60 X 100 X 1000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 60LY X 100LY X 1M

 

DTH 60 X 120 X 1000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 60LY X 120LY X 1M

 

DTH 60 X 150 X 1000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 60LY X 150LY X 1M

 

DTH 60 X 160 X 1000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 60LY X 160LY X 1M

 

DTH 60 X 200 X 1000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 60LY X 200LY X 1M

 

DTH 60 X 300 X 1000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 60LY X 300LY X 1M

 

DTH 60 X 60 X 2000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 60LY X 60LY X 2M

 

DTH 60 X 80 X 1000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 60LY X 80LY X 1M

 

DTH 65 X 150 X 1000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 65LY X 150LY X 1M

 

DTH 70 X 100 X 1000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 70LY X 100LY X 1M

 

DTH 70 X 200 X 1000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 70LY X 200LY X 1M

 

DTH 70 X 300 X 1000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 70LY X 300LY X 1M

 

DTH 70 X 70 X 1000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 70LY X 70LY X 1M

 

DTH 70 X 70 X 2000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 70LY X 70LY X 2M

 

DTH 70 X 80 X 1000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 70LY X 80LY X 1M

 

DTH 8 X 100 X 4000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 8LY X 100LY X 4M

 

DTH 8 X 200 X 4000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 8LY X 20LY X 4M

 

DTH 8 X 25 X 4000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 8LY X 25LY X 4M

 

DTH 8 X 30 X 4000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 8LY X 30LY X 4M

 

DTH 8 X 40 X 4000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 8LY X 40LY X 4M

 

DTH 8 X 50 X 4000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 8LY X 50LY X 4M

 

DTH 8 X 60 X 4000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 8LY X 60LY X 4M

 

DTH 8 X 80 X 4000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 8LY X 80LY X 4M

 

DTH 80 X 300 X 1000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 80LY X 300LY X 1M

 

DTH 80 X 80 X 1000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 80LY X 80LY X 1M

 

DTH 90 X 300 X 1000

ĐỒNG ĐỎ

ĐỒNG THANH

ĐỒNG THANH 90LY X 300LY X 1M

 

Tại sao nên chọn Nghi Quân ?

CHẤT LƯỢNG HÀNG BẢO ĐẢM

Nghi Quân đảm bảo khách hàng luôn hài lòng với chất lượng hàng hoá.

HƯỚNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG

Ngoài chất lượng hàng hoá, chế độ chăm sóc khách hàng là ưu tiên của chúng tôi.

ĐẠO ĐỨC KINH DOANH LÀ CỐT LÕI

Đây là nền tảng để Nghi Quân tồn tại và phát triển.

CTY TNHH SX-TM-DV NGHI QUÂN

Địa Chỉ Công ty: 158 Văn Thân, Phường 8, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn Phòng Bán Hàng: 139A Văn Thân, Phường 8, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

Nhà máy sản xuất: F4-F5-F23, Đường số 6, Khu Tiểu Thủ, Khu công nghiệp Lê Minh Xuân, Xã Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh, TP.HCM

Điện thoại: (+84) 909 470 880; (+84) 914 085 322

Website: www.nghiquan.com

Đăng ký nhận bản tin
221432 Online : 3
© Copyright 2020 NGHI QUÂN - Designed by Viet Wave